top

28.02.2017


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

28 փետրվարի 2017 թվականի N 8

ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՎ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՈՒՄ 2013-2016 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՌԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով, 82-րդ հոդվածի 7-րդ մասով, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 8-րդ մասով, «Իրավական ակտերի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 56-րդ հոդվածի 2-րդ և 6-րդ մասերով` Սպիտակ համայնքի ավագանին որոշում է.

1. Հաստատել Սպիտակ համայնքի 2016 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը` համաձայն թիվ 1-4 հավելվածների:

2. Հաստատել 2016 թվականի Սպիտակ համայնքի զարգացման ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունը ` համաձայն թիվ 5-6 հավելվածների:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:


×