top

15.06.2017


Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 6-րդ մասով` Սպիտակ համայնքի ավագանին որոշում է.

1. Հաստատել Սպիտակ համայնքի ավագանու 2017 թվականի հունիսի 15-ի նիստի օրակարգը.

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. Սպիտակ համայնքի ավագանու 2016 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 63-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

2. «Սպիտակի մշակույթի տան շենքի վերանորոգում և ջեռուցման համակարգի կառուցումե ծրագրի իրականացման համար համայնքի բյուջեից ներդրում կատարելուն համաձայնություն տալու մասին

3. «Սպիտակի թիվ 1 մանկապատանեկան մարզադպրոցե համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության վերակազմակերպման համար համաձայնություն տալու մասին

4. Սպիտակ համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերից առանց մրցույթի կառուցապատման իրավունքով տրամադրելուն համաձայնություն տալու մասին

5. Նվիրատվությամբ ոչ բնակելի տարածք հատկացնելուն համաձայնություն տալու մասին


×