top

04.07.2017


Քննարկելով «Տեղական ինքնակառավարման մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի, «Բյուջետային համակարգի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն ներկայացված Սպիտակ համայնքի 2017 թվականի բյուջեի 2-րդ եռամսյակի կատարման մասին համայնքի ղեկավարի հաղորդումը, Սպիտակ համայնքի ավագանին որոշում է`
1. Ընդունել ի գիտություն Սպիտակ համայնքի 2017 թվականի բյուջեի 2-րդ եռամսյակի կատարման մասին Սպիտակի համայնքի ղեկավարի հաղորդումը` համաձայն հավելվածի:


×