top

04.07.2017


Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 42-րդ կետով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հոկտեմբերի 23-ի <<Հայաստանի հողային հաշվեկշիռը կազմելու կարգը հաստատելու մասին>> թիվ 656 որոշմամբ հաստատված կարգի 9-րդ կետով, Սպիտակի համայնքի ավագանին որոշում է՝
1, Համաձայնություն տալ Սպիտակի համայնքի 2017 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմված հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման մասին հաշվետվությանը /հողային հաշվեկշռին/՝ համաձայն հավելվածների /22 և 22ա ձևերի/։


×