top

28.07.2017


Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, «Իրավական ակտերի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 2-րդ մասով` Սպիտակ համայնքի ավագանին որոշում է.

1. Փոփոխություններ կատարել Սպիտակ համայնքի ավագանու 2016 թվականի դեկտեմբերի 6-ի «Սպիտակ համայնքի 2017 թվականի բյուջեն հաստատելու մասինե թիվ 63-Ն որոշման մեջ` համաձայն հավելվածի:

2. Բյուջեի տողերը համարել փոփոխված սույն որոշման 1-ին կետից բխող փոփոխություններին համապատասխան:


×