top

28.07.2017


Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի 7-րդ մասի, 24-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ Սպիտակ համայնքի ավագանին որոշում է.
1. Լիազորել Սպիտակի համայնքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ-իրավաբան Նորայր Վարուժանի Յարմալոյանին (անձնագիր AR 0343783, տրված 052 կողմից, 26.06.2017թ.) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի վարույթում գտնվող թիվ ՎԴ6/0204/05/15 վարչական գործով ներկայացնելու Սպիտակ համայնքի ավագանու շահերը:


×