top

28.07.2017


Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 42-րդ կետով, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2010 թվականի հունիսի 1-ի թիվ 186 հրամանի, հաշվի առնելով, որ Ալ.Մանուկյան փողոցի վրա գտնվող 0498-0012 կադաստրային ծածկագրով 0,00839 հեկտար մակերեսով բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամասն առաջին պետական գրանցման ժամանակ հաշվառվել են «անհայտե քաղաքացու անունով, սակայն դրա նկատմամբ գոյություն չունի որևէ իրավունք հաստատող փաստաթուղթ, չի տիրապետվում որևէ անձի կողմից, նշված հողամասի համար համայնքի գույքի հաշվառման բազայում հարկային պարտավորությունների և վճարումների մասին տվյալներ չկան՝ Սպիտակի համայնքի ավագանին որոշում է.
1. Սպիտակ համայնքի Ալ.Մանուկյան փողոցի վրա գտնվող 0498-0012 կադաստրային ծածկագրով 0,00839 հեկտար մակերեսով բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամասը ճանաչել համայնքային սեփականություն:
2. Առաջարկել համայնքի ղեկավարին սահմանված կարգով ապահովել սույն որոշման 1-ին կետում նշված անշարժ գույքի նկատմամբ ծագող իրավունքի պետական գրանցումը:


×