top

09.03.2017


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

09 մարտի 2017 թվականի N 72

«ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՎԱԶԴ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի և «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 14-րդ կետի, Սպիտակ համայնքի ավագանու 2017 թվականի հունվարի 26-ի թիվ 2-Ն որոշման հավելվածի 1-ին կետի 12-րդ ենթակետի «դ» պարբերության, հիմք ընդունելով Ս.Ավետիսյան 2 հասցեում գտնվող շինության սեփականատիրոջ համաձայնագիրը, գովազդի էսքիզը և «ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչ Կարեն Քառյանի 2017 թվականի մարտի 6-ի հայտը՝ որոշում եմ.

1. «ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ-ին (ՀՎՀՀ 00445174) տալ «ք. Սպիտակ Ս.Ավետիսյան 2» հասցեում գտնվող շինության ճակատային մասում 17քմ չափերով արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվություն՝ համաձայն էսքիզի, 2017 թվականի համար:

2. Աշխատակազմի ֆինանսական և եկամուտների հավաքագրման բաժնին` տրամադրել թույլտվությունը հավաստող սահմանված ձևի փաստաթուղթ:
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԳԱԳԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ


×