top

28.04.2017


Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի մասի 6-րդ կետով, 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետով, 48-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով <<Սոցիալական աջակցության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 2-րդ կետով, 24-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, հիմք ընդունելով Սպիտակ համայնքի բնակիչ Գագիկ Ռաֆիկի Մելիքյանի դիմումը և Սպիտակ համայնքի ղեկավարի 2017 թվականի մարտի 22-ի թիվ 97 որոշմամբ ստեղծված հանձնաժողովի 2017 թվականի ապրիլի 11-ի թիվ 2 արձանագրությունը` որոշում եմ.

1.Սպիտակի համայնքի 2017 թվականի բյուջեի «Այլ սոցիալական ծրագրեր» գործառնական դասակարգման «Այլ նպաստներ բյուջեից» 4729 հոդվածից Գագիկ Միքայելյանին (անձնագիր` AH0358936, տրված 28,03,2007թ. 052-ի կողմից, սոցիալական քարտ` 1211660036)հատկացնել դրամական օգնություն 80000 ՀՀ դրամ` Սիրվարդ Բունիաթյանի հուղարկավորության ծախսերը հոգալու համար:

2.Աշխատակազմի ֆինանսական և եկամուտների հավաքագրման բաժնին` ապահովել սույն որոշման կատարումը:


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԳԱԳԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ


×