top

05.05.2017


Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով, 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետով, 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով, 48-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով, <<Սոցիալական աջակցության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 2-րդ կետով, 24-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, հիմք ընդունելով Սպիտակ համայնքի ղեկավարի 2017 թվականի մարտի 22-ի թիվ 97 որոշմամբ ստեղծված հանձնաժողովի 2017 թվականի մայիսի 3-ի թիվ 4 արձանագրությունը և աշխատակազմի սոցիալական, մշակույթի, երիտասարդության, սպորտի և լրատվության բաժնի գլխավոր մասնագետ Նազիկ Չոբանյանի զեկուցագիրը, Հայրենական Մեծ պատերազմի վետերաններ Արտավազդ Մկրտչի Ղազարյանի, Պրոկոֆի Հակոբի Հակոբյանի և Հրաչիկ Արտեմի Աջամյանի ընտանիքներին սոցիալական աջակցության նպատակով, որոշում եմ.

1.Սպիտակ համայնքի 2017 թվականի տեղական բյուջեի <<Սոցիալական հատուկ ծառայություններ>> գործառական դասակարգման <<Այլ նպաստներ բյուջեից>> տնտեսագիտական դասակարգման 4729 հոդվածից հատկացնել 60 000 ՀՀ դրամ, որից՝

ա) Արտավազդ Մկրտչի Ղազարյանին (AN0704057, 052, տրվ.07.11.2013թ.) 20 000 ՀՀ դրամ,

բ) Պրոկոֆի Հակոբի Հակոբյանին (AN0769098, 052, տրվ.052,25.12.2013թ.)20 000 ՀՀ դրամ,

գ) Հրաչիկ Արտեմի Աջամյանին (AG0568194 052, տրվ. 052, 23.05.2006թ.) 20 000 ՀՀ դրամ,

2.Աշխատակազմի ֆինանսական և եկամուտների հավաքագրման բաժնին` ապահովել սույն որոշման կատարումը:
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԳԱԳԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ×