top

25.04.2019


Սպիտակ համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդի կազմակերպիչը հայտարարում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասի դասական աճուրդ:
Լոտ 1 – Սպիտակ համայնքի սեփականություն հանդիսացող 06-006-0201-0015 կադաստրային ծածկագրով գյուղատնտեսական նշանակության 4,60741 հեկտար մակերեսով 3-րդ կարգի անջրդի վարելահողը, գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով աճուրդով օտարելուն:
Հողամասի մեկնարկային գինը 3 121 520 ՀՀ դրամ:
Հողամասի նկատմամբ սահմանափակումներ (ներառյալ՝ սերվիտուտներ) առկա չեն:
Աճուրդի կազմակերպման և անցկացման ընթացակարգին, պայմաններին, հողամասի հատակագծին, պայմանագրի տիպային օրինակին ծանոթանալու և հայտ ներկայացնելու համար դիմել Սպիտակի համայնքապետարան (Շահումյան 7, 2-րդ հարկ, 206 սենյակ):
Աճուրդին մասնակցելու իրավունք ունեն ՀՀ քաղաքացիներն ու իրավաբանական անձինք և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հողի սեփականության իրավունքի այլ սուբյեկտներ և հողօգտագործողներ:
Աճուրդը կայանալու է 2019թ. մայիսի 27–ին ժամը 14.00-ին, Սպիտակի համայնքապետարանում (ք.Սպիտակ, Շահումյան 7, 2-րդ հարկ, 301 սենյակ):
Հայտերն ընդունվում և մասնակիցների գրանցումը դադարեցվում է աճուրդի անցկացման օրվանից երեք օր առաջ՝ 2019թ մայիսի 24-ին, ժամը 14.00-ին։


×