top

18.12.2018


Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասով՝ Սպիտակ համայնքի ավագանին որոշում է.
1. ՈՒժը կորցրած ճանաչել Սպիտակ համայնքի ավագանու 2018 թվականի հունվարի 31-ի «Սպիտակի համայնքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների անվանացանկում փոփոխություն կատարելու առաջարկի և Սպիտակ համայնքի ավագանու 2016 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 61-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» թիվ 3-Ա որոշումը:


×