top

18.12.2018


Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետով, «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հունիսի 22-ի թիվ 822-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 8-րդ կետով, հիմք ընդունելով Սպիտակ համայնքի ղեկավարի կարծիքը՝ Սպիտակ համայնքի ավագանին որոշում է.
1. Տրամադրել գույքահարկի գծով արտոնություն՝ ազատել գույքահարկը սահմանված ժամկետներում չվճարելու համար հաշվարկված և չվճարված տույժերից՝ համաձայն հավելվածի:


×