top

27.12.2018


Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով՝ Սպիտակ համայնքի ավագանին որոշում է.
1. Սպիտակ համայնքի ավագանու 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ի «Նվիրատվությամբ անշարժ գույք փոխանցելուն համաձայնություն տալու մասին» թիվ 73-Ա որոշման մեջ կատարել փոփոխություն՝ որոշման 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.
«3. Սահմանել, որ սույն որոշման 1-ին կետում նշված անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների փոխանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմման և պետական գրանցման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են նվիրառուների միջոցների հաշվին»:


×