top

27.12.2018


Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, համաձայն Սպիտակ համայնքի ավագանու կանոնակարգի 2.2-րդ ենթակետի` Սպիտակ համայնքի ավագանին որոշում է.
1. Հաստատել Սպիտակ համայնքի ավագանու 2019 թվականի հերթական նիստերի ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելվ×