top

31.01.2019


Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 42-րդ կետով, հիմք ընդունելով Սպիտակ համայնքի ղեկավարի կարծիքը՝ Սպիտակ համայնքի ավագանին որոշում է.
1.Արթուր Վրույրի Ղազարյանին տրամադրել հողամասի վարձակալության վարձավճարի գծով արտոնություն՝ ազատել Սպիտակի քաղաքապետարանի և Արթուր Վրույրի Ղազարյանի միջև 2004 թվականի մայիսի 11-ին կնքված հողամասի վարձակալության պայմանագրով սահմանված ժամկետներում վարձավճարը չվճարելու համար մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ հաշվարկված և չվճարված տույժից՝ 70 489 ՀՀ դրամ:


×