top

28.02.2019


Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով, 82-րդ հոդվածի 7-րդ մասով, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 8-րդ մասով՝ Սպիտակ համայնքի ավագանին որոշում է.
1. Հաստատել Սպիտակ համայնքի 2018 թվականի բյուջեի կատարման և 2018 թվականի հաշվետու տարում 2017-2021 թվականների Սպիտակ համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի իրականացման վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը՝ համաձայն հավելվածների:Կողմ -11

ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ԳՈՌ
ԹԱՄԱՄՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ
ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿ
ԽՈՅԵՑՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼ
ՄԱԹՈՍՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ԿԱՐԵՆ
ՆԱԶԱՐՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐ
ՇՈՒՇԱՆՅԱՆ ՄԿՐՏԻՉ
ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՀԱՄԼԵՏ
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ԳԱՐԻԿ
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՎԱՐՈՒԺԱՆ


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԳԱԳԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱ


×