top

28.02.2019


Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով՝ Սպիտակ համայնքի ավագանին որոշում է.
1. Սպիտակ համայնքի ավագանու 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Սպիտակ համայնքի սեփականություն հանդիսացող փողոցային լուսավորության էլեկտրասյուները վարձակալությամբ տրամադրելուն համաձայնություն տալու մասին» թիվ 70-Ա որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ՝
1) որոշման վերնագրում և որոշման 1-ին կետում նշված «էլեկտրասյուները» բառը փոխարինել «հենասյուները» բառով,
2) որոշման 2-րդ կետում նշված «էլեկտրասյունի» բառը փոխարինել «հենասյան» բառով, իսկ «1500 (մեկ հազար հինգ հարյուր)» թիվը և բառերը փոխարինել «1 000 (հազար)» թվով և բառով:


Կողմ -11

ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ԳՈՌ
ԹԱՄԱՄՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ
ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿ
ԽՈՅԵՑՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼ
ՄԱԹՈՍՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ԿԱՐԵՆ
ՆԱԶԱՐՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐ
ՇՈՒՇԱՆՅԱՆ ՄԿՐՏԻՉ
ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՀԱՄԼԵՏ
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ԳԱՐԻԿ
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՎԱՐՈՒԺԱՆ


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԳԱԳԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱ


×