top

29.08.2018


Սպիտակ համայնքի փողոցային լուսավորության գոյություն ունեցող համակարգերի արդիականացման և նոր համակարգերի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում


×