top

01.02.2019


Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 2387-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 29-րդ կետի «գ» ենթակետով և 48-րդ կետով, հիմք ընդունելով անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման թիվ 1955153 վկայականը և Արտակ Անուշավանի Չոբանյանի դիմումը՝ որոշում եմ.
1.Արտակ Անուշավանի Չոբանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող Սպիտակ համայնքի Սայաթ-Նովա փողոցի վրա գտնվող 06006 274-4 կադաստրային ծածկագրով 0,036 հեկտար մակերեսով տնամերձ հողամասին, դրա վրա գտնվող 06006 274-4-1 կադաստրային ծածկագրով 102,8 քառակուսի մետր մակերեսով բնակելի տանը և 06006 274-4-2 կադաստրային ծածկագրով 51,1 քառակուսի մետր մակերեսով ավտոտնակին տրամադրել «քաղաք Սպիտակ, Սայաթ-Նովա փողոց, թիվ 3» հասցեն:
2.Սույն որոշման 1-ին կետով տրամադրված հասցեն ենթակա է պետական գրանցման:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԳԱԳԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ


×