top

13.02.2019


Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 45-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետի «զ» ենթակետով, համաձայն Սպիտակ համայնքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 18-ի թիվ 79-Ն որոշման հավելվածի 1-ին կետի 9-րդ ենթակետի «զ» պարբերության, հիմք ընդունելով «ԳՈՒԴՎԻՆ-ԲԵՏ» ՍՊԸ-ի 2019 թվականի փետրվարի 12-ի հայտը՝ որոշում եմ.
1. «ԳՈՒԴՎԻՆ-ԲԵՏ» ՍՊԸ-ին (ՀՎՀՀ 06945224) տալ «ք. Սպիտակ, Ս.Ավետիսյան 2/8» հասցեում գտնվող օբյեկտում՝ ժամը 24:00-ից հետո վիճակախաղերի կազմակերպման թույլտվություն` 2019 թվականի համար:
2. Աշխատակազմի ֆինանսական և եկամուտների հավաքագրման բաժնին` տրամադրել թույլտվությունը հավաստող սահմանված ձևի փաստաթուղթ:
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԳԱԳԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ


×