top

13.02.2019


Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 45-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետով, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով, համաձայն Սպիտակ համայնքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 18-ի թիվ 79-Ն որոշման հավելվածի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետի, հիմք ընդունելով «ԱՐՏՅՈՄ ԵՎ ՄԱԹԵՎՈՍ» ՍՊԸ-ի 2019 թվականի փետրվարի 12-ի հայտը, որոշում եմ.
1. «ԱՐՏՅՈՄ ԵՎ ՄԱԹԵՎՈՍ» ՍՊԸ-ին (ՀՎՀՀ 06802127) տալ «ք. Սպիտակ, Ալ. Մանուկյան 1» և «ք. Սպիտակ Երևանյան խճղ.» հասցեներում գտնվող հեղուկ վառելիքի լցման թվով 3 կայաններում հեղուկ վառելիքի վաճառքի թույլտվություն` մինչև 2019 թվականի մարտի 1-ը ներառյալ:
2. Աշխատակազմի ֆինանսական և եկամուտների հավաքագրման բաժնին` տրամադրել թույլտվությունը հավաստող սահմանված ձևի փաստաթուղթ:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԳԱԳԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ


×