top

14.02.2019


Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 2387-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 29-րդ կետի «դ» ենթակետով և 48-րդ կետով, հիմք ընդունելով անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման թիվ 1395195 վկայականը և Վերիչկա Հովհաննեսի Դունամալյանի դիմումը՝ որոշում եմ.
Վերիչկա Հովհաննեսի Դունամալյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, Սպիտակ համայնքի Շահումյան փողոցի վրա գտնվող 0,042 հեկտար մակերեսով տնամերձ հողամասի, դրա վրա գտնվող 99,90 քառակուսի մետր մակերեսով բնակելի տան և 2,8 քառակուսի մետր մակերեսով կաթսայատան «քաղաք Սպիտակ, Շահումյան փողոց, թիվ 38» հասցեն փոփոխել «քաղաք Սպիտակ, Շահումյան փողոց, թիվ 103» հասցեով:
Սույն որոշման 1-ին կետում նշված հասցեի փոփոխությունը ենթակա է պետական գրանցման:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԳԱԳԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ


×