top

08.04.2019


Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 2387-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 29-րդ կետի «գ» ենթակետով և 48-րդ կետով, հիմք ընդունելով անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման թիվ 1131309 վկայականը և Վաչիկ Հայկի Սիմոնյանի դիմումը՝ որոշում եմ.
1.Վաչիկ Հայկի Սիմոնյանին սեփականության իրավունքով պատկանող Սպիտակ համայնքի Այգեստան փողոցի վրա գտնվող 06006 485-13 կադաստրային ծածկագրով 0,107 հեկտար մակերեսով տնամերձ հողամասին տրամադրել «քաղաք Սպիտակ, Այգեստան փողոց, թիվ 271» հասցեն:
2.Սույն որոշման 1-ին կետով տրամադրված հասցեն ենթակա է պետական գրանցման:


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԳԱԳԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ


×