top

08.04.2019


Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով, հիմք ընդունելով անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման թիվ 1953769 վկայականը և Արծրուն Նորիկի Բոյախչյանի դիմումը՝ որոշում եմ.
1. Սպիտակի քաղաքապետի 2005 թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Սպիտակ քաղաքի Ս. Ավետիսյան, Առափնյա, Պանրագործների, Թումանյան և Բանավան փողոցների բնակիչների տնամերձ հողամասերը և բնակելի տները` որպես վերջիններիս սեփականություն ճանաչելու մասին» թիվ 197 որոշման մեջ կատարել փոփոխություն՝ որոշման կից ցուցակի 276-րդ տողում նշված «Առափնյա» բառը փոխարինել «Պանրագործների» բառով:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԳԱԳԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ


×