top

06.06.2019


Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 2387-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 29-րդ կետի «գ» ենթակետով և 48-րդ կետով, հիմք ընդունելով անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման թիվ 2146165 վկայականը և Շուշանիկ Արտեմի Միրզոյանի դիմումը՝ որոշում եմ.
1.Շուշանիկ Արտեմի Միրզոյանին սեփականության իրավունքով պատկանող Սպիտակ համայնքի Նորիկ Աճեմյան փողոցի վրա գտնվող 06006 271-17 կադաստրային ծածկագրով 0,0075 հեկտար մակերեսով տնամերձ հողամասին, դրա վրա գտնվող 06006 271-17-1 կադաստրային ծածկագրով 28,0 քառակուսի մետր մակերեսով բնակելի տանը, 06006 271-17-2 կադաստրային ծածկագրով 11,0 քառակուսի մետր մակերեսով զուգարանին և 06006 271-17-3 կադաստրային ծածկագրով 11,9 քառակուսի մետր մակերեսով մառանին տրամադրել «քաղաք Սպիտակ, Նորիկ Աճեմյան փողոց, թիվ 104» հասցեն:
2.Սույն որոշման 1-ին կետով տրամադրված հասցեն ենթակա է պետական գրանցման:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԳԱԳԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ


×