top

07.06.2019


Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 2387-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 29-րդ կետի «գ» ենթակետով և 48-րդ կետով, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Սպիտակ համայնքի Այգեստան փողոցի վրա գտնվող Սանասար Ալբերտի Ղազարյանին սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույքը ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 2019 թվականի հունիսի 05-ի վկայագրի փոխանցվել է Սվետլանա Լենտրուշի Սահակյանին, սակայն անշարժ գույքին նախկինում հասցե չի տրամադրվել, հիմք ընդունելով Սվետլանա Լենտրուշի Սահակյանի դիմումը՝ որոշում եմ.
1.Սվետլանա Լենտրուշի Սահակյանին ժառանգաբար փոխանցված Սպիտակ համայնքի Այգեստան փողոցի վրա գտնվող 0,1354 հեկտար մակերեսով տնամերձ հողամասին տրամադրել «քաղաք Սպիտակ, Այգեստան փողոց, թիվ 271» հասցեն:
2.Սույն որոշման 1-ին կետով տրամադրված հասցեն ենթակա է պետական գրանցման:


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԳԱԳԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ


×