top

01.07.2019


Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 45-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետով, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետով, համաձայն Սպիտակ համայնքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 18-ի թիվ 79-Ն որոշման հավելվածի 1-ին կետի 6-րդ ենթակետի, հիմք ընդունելով անհատ ձեռնարկատեր Ալիկ Դարչինյանի 2019 թվականի հունիսի 28-ի հայտը՝ որոշում եմ.
1. Անհատ ձեռնարկատեր Ալիկ Դարչինյանին (ՀՎՀՀ 66913549) տալ «ք. Սպիտակ, Ս.Ավետիսյան 7/7» հասցեում գտնվող խանութում (հիմնական շինություն) թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առք ու վաճառք իրականացնելու թույլտվություն՝ մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԳԱԳԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ


×