top

03.07.2019


Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով, 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետով, 48-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով, «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 2-րդ կետով, 24-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, հիմք ընդունելով Սպիտակ համայնքի բնակիչ Նաիրա Աթոյանի դիմումը և Սպիտակ համայնքի ղեկավարի 2017 թվականի մարտի 22-ի թիվ 97 որոշմամբ ստեղծված հանձնաժողովի 2019 թվականի հուլիսի 2-ի թիվ 5 արձանագրությունը՝ որոշում եմ.
1. Սպիտակ համայնքի 2019 թվականի բյուջեի «Այլ սոցիալական ծրագրեր» գործառական դասակարգման «Այլ նպաստներ բյուջեից» 4729 հոդվածից Սպիտակ համայնքի բնակիչ Նաիրա Աթոյանին հատկացնել դրամական օգնություն 40 000 (քառասուն հազար) ՀՀ դրամի չափով:
2. Աշխատակազմի ֆինանսական և եկամուտների հավաքագրման բաժնին` ապահովել սույն որոշման կատարումը:
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԳԱԳԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ


×