top

03.07.2019


Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 2387-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 29-րդ կետի «գ» ենթակետով և 48-րդ կետով, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Սպիտակ համայնքի Պանրագործների փողոցի վրա գտնվող՝ Խաչատուր Վարդանի Մաթոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույքը ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 2019 թվականի հունիսի 18-ի վկայագրի փոխանցվել է Հերմինե Ժորժիկի Հակոբջանյանին, սակայն անշարժ գույքին նախկինում հասցե չի տրամադրվել, հիմք ընդունելով Հերմինե Ժորժիկի Հակոբջանյանի դիմումը՝ որոշում եմ.
1.Հերմինե Ժորժիկի Հակոբջանյանին ժառանգաբար փոխանցված Սպիտակ համայնքի Պանրագործների փողոցի վրա գտնվող 0,077 հեկտար մակերեսով տնամերձ հողամասին տրամադրել «քաղաք Սպիտակ, Պանրագործների փողոց, թիվ 218» հասցեն:
2.Սույն որոշման 1-ին կետով տրամադրված հասցեն ենթակա է պետական գրանցման:


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԳԱԳԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ


×