top

03.07.2019


Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 2387-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 29-րդ կետի «դ» ենթակետով և 48-րդ կետով, հիմք ընդունելով անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման թիվ 0259638 վկայականը և Գառնիկ Եղիշի Մուրադյանի դիմումը՝ որոշում եմ.
1.Գառնիկ Եղիշի Մուրադյանին սեփականության իրավունքով պատկանող Սպիտակ համայնքի Այգեստան փողոցի վրա գտնվող 0,19 հեկտար մակերեսով տնամերձ հողամասի և դրա վրա գտնվող 72,60 քառակուսի մետր մակերեսով բնակելի տան «քաղաք Սպիտակ, Այգեստան փողոց, թիվ 5» հասցեն փոփոխել «քաղաք Սպիտակ, Այգեստան փողոց, թիվ 272» հասցեով:
2.Սույն որոշման 1-ին կետով տրամադրված հասցեն ենթակա է պետական գրանցման:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԳԱԳԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ


×