top

15.08.2019


Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 22-րդ կետով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 2387-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 29-րդ կետի «դ» պարբերությամբ՝ որոշում եմ.
1. Սպիտակ համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող բազմաբնակարան բնակելի շենքի /անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման թիվ 2482923 վկայական/ «Լոռու մարզ, ք. Սպիտակ, Ս. Ավետիսյան փողոց, թ.7 շենք, 1-ին մուտք բնակելի շենքի» հասցեն փոխել «Լոռու մարզ, ք. Սպիտակ, Ս. Ավետիսյան փողոց, թ.7/1» հասցեով:
2, Սույն որոշման 1-ին կետով փոփոխված հասցեն ենթակա է պետական գրանցման:


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԳԱԳԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ


×