top

15.08.2019


Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 22-րդ կետով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 2387-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 29-րդ կետի «գ» ենթակետով և 48-րդ կետով, հիմք ընդունելով անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման թիվ 1954219 վկայականը և Ալբերտ Մկրտչի Աղումյանի դիմումը՝ որոշում եմ.
1.Ալբերտ Մկրտչի Աղումյանին սեփականության իրավունքով պատկանող Սպիտակ համայնքի Ս.Ավետիսյան փողոցի վրա գտնվող 06006 8-11 կադաստրային ծածկագրով 0,099 հեկտար մակերեսով տնամերձ հողամասին, դրա վրա գտնվող 06006 8-11-1 կադաստրային ծածկագրով 100,0 քառակուսի մետր մակերեսով բնակելի տանը և 06006 8-11-2 կադաստրային ծածկագրով 43,3 քառակուսի մետր մակերեսով ավտոտնակին տրամադրել «քաղաք Սպիտակ, Ս.Ավետիսյան փողոց, թիվ 376» հասցեն:
2.Սույն որոշման 1-ին կետով տրամադրված հասցեն ենթակա է պետական գրանցման:ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԳԱԳԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ


×