top

15.08.2019


Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 22-րդ կետով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 2387-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 29-րդ կետի «գ» ենթակետով և 48-րդ կետով, հիմք ընդունելով անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման թիվ 2146887 վկայականը և Անդրանիկ Ասատուրի Դունամալյանի դիմումը՝ որոշում եմ.
1.Անդրանիկ Ասատուրի Դունամալյանին սեփականության իրավունքով պատկանող Սպիտակ համայնքի Այգեստան թաղամասում գտնվող 06006 247-86 կադաստրային ծածկագրով 0,068 հեկտար մակերեսով տնամերձ հողամասին և դրա վրա գտնվող 06006 247-86-1 կադաստրային ծածկագրով 24,0 քառակուսի մետր մակերեսով գոմին տրամադրել «քաղաք Սպիտակ, Այգեստան թաղամաս, թիվ 113» հասցեն:
2.Սույն որոշման 1-ին կետով տրամադրված հասցեն ենթակա է պետական գրանցման:
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԳԱԳԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ


×