top

03.08.2018


ՍՊԻՏԱԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԵՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՄԲ, ԱՈՒԴԻՏՈՐԻ, ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԻ ԵՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՄԲ, ԱՌՆՎԱԶՆ ԵՐԵՔ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՍՏԱԺ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ՝ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ (ՄԻՆՉԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼԸ)
Ժամկետային աշխատանքային պայմանագրեր կնքել ցանկացողները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Սպիտակի hամայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարին ամեն օր, ժամը 900-ից մինչև 1800-ը` բացի շաբաթ, կիրակի օրերից (ք.Սպիտակ, Շահումյան 7, հեռ.՝ 0255-2-25-00):


×