top

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` ԱՆԱՊԱՀՈՎ ՍՊԻՏԱԿՑԻՆԵՐԻՆ

06.07.2017


<h4> ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ </h4>ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` ԱՆԱՊԱՀՈՎ ՍՊԻՏԱԿՑԻՆԵՐԻՆ
“Վորլդ Վիժն” Լոռու մարզային զարգացման ծրագրի և Սպիտակի համայնքապետարանի համագործակցության արդյունքում օրերս ավարտվեց կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված ընտանիքներին, առանց խնամքի մնացած միայնակ ու անապահով ծերերին հումանիտար աջակցություն /հիմնականում հագուստ, հիգիենիկ պարագաներ/ ցուցաբերելու ծրագիրը:
Շնորհակալություն ենք հայտնում կազմակերպությանը՝ կարիքավոր ընտանիքներին օգնության ձեռք մեկնելու համար:×