top

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

30.11.2017 ամսաթվի համար ընդունելության գրաֆիկ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Համայնքի ղեկավարի մոտ ընդունելություն կատարվում է յուրաքանչյուր շաբաթվա հինգշաբթի օրը ժամը 10:00 - 14:00-ն: Յուրաքանչյուր անձի համար ընդուներությունը տևում է 10 րոպե: Այստեղ կարող եք գրանցվել ընդունելության համար մինչև ընդունելության նախորդ օրվա ավարտը ընտրելով ձեզ ցանկալի ազատ (մինչ ձեր գրացվելը չգրանցված) ժամանակահատված:


Ժամանակահատված Անուն ազգանուն հայրանուն Անձնագիր
10:00 - 10:10 գրանցվել 
10:10 - 10:20 գրանցվել 
10:20 - 10:30 գրանցվել 
10:30 - 10:40 գրանցվել 
10:40 - 10:50 գրանցվել 
10:50 - 11:00 գրանցվել 
11:00 - 11:10 գրանցվել 
11:10 - 11:20 գրանցվել 
11:20 - 11:30 գրանցվել 
11:30 - 11:40 գրանցվել 
11:40 - 11:50 գրանցվել 
11:50 - 12:00 գրանցվել 
12:00 - 12:10 գրանցվել 
12:10 - 12:20 գրանցվել 
12:20 - 12:30 գրանցվել 
12:30 - 12:40 գրանցվել 
12:40 - 12:50 գրանցվել 
12:50 - 13:00 գրանցվել 
13:00 - 13:10 գրանցվել 
13:10 - 13:20 գրանցվել 
13:20 - 13:30 գրանցվել 
13:30 - 13:40 գրանցվել 
13:40 - 13:50 գրանցվել 
13:50 - 14:00 գրանցվել