Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՊԻՏԱԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սպիտակ համայնք
ՀՀ, Լոռու մարզ, ք.Սպիտակ, (0255) 22500, municipalityspitak@gmail.com

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
20 ԱՊՐԻԼԻ 2022թվականի N 294

ՅՈՒԿԱՅԻ ՏՆԿԻՆԵՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

          Ղեկավարվելով «Տեղականինքնակառավարմանմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 38-րդհոդվածի 1-ին մասի 7-րդկետով, հաշվի առնելով  Սպիտակի համայնքապետարանի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության,  կոմունալ սպասարկման և տրանսպորտի բաժնի պետի ժ/պ Էդգար Թորոսյանի  զեկուցագիրը, Սպիտակ  համայնքի համար յուկայի տնկիներ ձեռք բերելու նպատակով՝ որոշումեմ.   

       1. Սպիտակ համայնքի 2022 թվականի բյուջեի «Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն» գործառականդասակարգման  «Աճեցվողտնկիներ»  տնտեսագիտական  դասակարգման  5131հոդվածից  հատկացնել     250 000 ՀՀդրամ:

   2. Աշխատակազմիֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտներիհաշվառմանևհավաքագրման, գնումների, գովազդի, առևտրիևսպասարկմանբաժնին՝ապահովելսույնորոշմանկատարումը:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ                                      Ք. ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ

 

 

20 __ թ. ______________   ____                                                                       

ք.Սպիտակ