Պայմանանշաններ

Կատարված է ժամկետում  Կատարված է ժամկետում 
 Կատարված է ժամկետը խախտելով 
 Չի կատարված ժամկետը չի լրացել  
 Չի կատարված ժամկետը անցել է
 Հսկողությունից հանված է
 Գործողության ժամկետը սկցված չէ
 Գործողության ժամկետի մեջ  է
 Գործողության ժամկետը մոտենում է ավարտին 
 Գործողության ժամկետը ավարտված է