Սպիտակ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1132 ա) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների (ներառյալ ոչ հիմնական) շինարարություն (տեղադրման) թույլտվության համար (տող 1133 + տող 1334), որից` 90024516125315000Միանվագ  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 900245161337100Օրական  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900245161345200000Տարեկան  Ընտրել
1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 900245001152100000Տարեկան  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90024516105550000Տարեկան  Ընտրել
1137Բ Համայնքի տարածքում ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (մինչև 26քմ.) 9002451613031000Եռամսյակային  Ընտրել
1148 թա)Տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույտվության համար 90024516147760000Տարեկան  Ընտրել
1142Ա թբ)այլ գովազդ 9002451613601500Ամսական  Ընտրել
1146Ա հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (մինչև 26 քմ.)  2000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Է - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (մինչև 26քմ.)  1000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ Համայնքի տարածքում ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (մինչև 26-50քմ.)  10500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ Համայնքի տարածքում ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (50-100 քմ.)  13500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե Համայնքի տարածքում ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (100- 200 քմ.)  20500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ Համայնքի տարածքում ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (200-500քմ)  25500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Է Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից (500 և ավել քմ.)  45500Եռամսյակային  Ընտրել
1146Բ հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար ( 26 - 50 քմ.)  5500Եռամսյակային  Ընտրել
1146Գ հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (50-100 քմ.)  10500Եռամսյակային  Ընտրել
1146Դ հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (100-200 քմ.)  15500Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ե հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (200-500 քմ.)  20500Եռամսյակային  Ընտրել
1146Զ հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (500քմ. և ավել )  30500Եռամսյակային  Ընտրել
1142Բ թբ)այլ գովազդ/Արջհովիտ/ 9002450031581500Ամսական  Ընտրել
1142Գ թբ)այլ գովազդ/Շիրակամուտ/ 9002450031661500Ամսական  Ընտրել
1148Ա թա)Տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույտվության համար/Մեծ Պարնի/ 90024500317460000Տարեկան  Ընտրել
1148Բ թա)Տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույտվության համար/Գեղասար/ 90024500318260000Տարեկան  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ