top

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԴԻՄՈՒՄ
Մուտքագրման բոլոր դաշտերը պետք է պարտադիր լրացնել։

Էլ փոստի հասցե - այստեղ լրացրեք ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն

Հեռախոս - այստեղ լրացրեք ձեր հեռախոսի համարը      0XXXXXXXX

Անուն - այստեղ լրացրեք ձեր անունը հայերեն

Ազգանուն - այստեղ լրացրեք ձեր ազգանունը հայերեն

Անձնագիր - այստեղ լրացրեք միայն ձեր անձնագրի կամ նույնականացման քարտի համարը

Հասցե - այստեղ լրացրեք ձեր բնակության վայրի հասցեն      ք․ Սպիտակ, թաղամաս, փողոց, շենք, տուն

Դիմում - այստեղ մուտքագրեք ձեր դիմումի տեքստը։

Կից փաստաթուղթ - այստեղ պետք է բեռնել ձեր անձնագրի կամ նույնականացման քարտի Էլեկտրոնային լուսապատճեն(scan) PDF ֆորմատով։ Ֆայլի վերնագիրը պետք է լինի լատինատառ։ Անձնագրի կամ նույնականացման քարտի Էլեկտրոնային լուսապատճեն պետք է լինի ընթեռնելի։ Անձնագրի կամ նույնականացման քարտի Էլեկտրոնային լուսապատճենի բացակայության դեպքում ձեր դիմումը կմերժվի։

Դիմումն ուղարկելիս Ձեզ կտրվի դիմումի էլեկտրոնային կոդ, որը մուտքագրելով էջի ներքևում գտնվող մուտքագրման դաշտում կարող եք հետևել ձեր դիմումի ընթացքին։