top

21.02.2020


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Սպիտակ համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդի կազմակերպիչը հայտարարում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի դասական աճուրդ:
Լոտ-1 – ք. Սպիտակ, Երևանյան խճուղի, թիվ 89 հասցեում գտնվող 06-006-0007-0151 կադաստրային ծածակագրով բնակավայրերի նպատակային նշանակության 0,08074 հեկտար մակերեսով բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամաս, բնակելի տուն կառուցելու նպատակով:
Հողամասի մեկնարկային գինը 426 307 ՀՀ դրամ:
Նախավճարը հողամասի մեկնարկային գնի 5%-ի չափով՝ 21 315 ՀՀ դրամ, վճարվում է աճուրդի անցկացման օրը:
Լոտ-2 – ք. Սպիտակ, Երևանյան խճուղի, թիվ 90 հասցեում գտնվող 06-006-0007-0148 կադաստրային ծածակագրով բնակավայրերի նպատակային նշանակության 0,08074 հեկտար մակերեսով բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամաս, բնակելի տուն կառուցելու նպատակով:
Հողամասի մեկնարկային գինը 426 307 ՀՀ դրամ:
Նախավճարը հողամասի մեկնարկային գնի 5%-ի չափով՝ 21 315 ՀՀ դրամ, վճարվում է աճուրդի անցկացման օրը:
Լոտ-3 – ք. Սպիտակ, Երևանյան խճուղի, թիվ 91 հասցեում գտնվող 06-006-0007-0147 կադաստրային ծածակագրով բնակավայրերի նպատակային նշանակության 0,08074 հեկտար մակերեսով բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամաս, բնակելի տուն կառուցելու նպատակով:
Հողամասի մեկնարկային գինը 426 307 ՀՀ դրամ:
Նախավճարը հողամասի մեկնարկային գնի 5%-ի չափով՝ 21 315 ՀՀ դրամ, վճարվում է աճուրդի անցկացման օրը:
Լոտ-4 – ք. Սպիտակ, Երևանյան խճուղի, թիվ 92 հասցեում գտնվող 06-006-0007-0149 կադաստրային ծածակագրով բնակավայրերի նպատակային նշանակության 0,08074 հեկտար մակերեսով բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամաս, բնակելի տուն կառուցելու նպատակով:
Հողամասի մեկնարկային գինը 426 307 ՀՀ դրամ:
Նախավճարը հողամասի մեկնարկային գնի 5%-ի չափով՝ 21 315 ՀՀ դրամ, վճարվում է աճուրդի անցկացման օրը:
Լոտ-5 – ք. Սպիտակ, Երևանյան խճուղի, թիվ 93 հասցեում գտնվող 06-006-0007-0146 կադաստրային ծածակագրով բնակավայրերի նպատակային նշանակության 0,08074 հեկտար մակերեսով բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամաս, բնակելի տուն կառուցելու նպատակով:
Հողամասի մեկնարկային գինը 426 307 ՀՀ դրամ:
Նախավճարը հողամասի մեկնարկային գնի 5%-ի չափով՝ 21 315 ՀՀ դրամ, վճարվում է աճուրդի անցկացման օրը:
Լոտ-6 – ք. Սպիտակ, Տեր-Սիմոնյան փողոց, թիվ 155 հասցեում գտնվող 06-006-0444-0048 կադաստրային ծածակագրով բնակավայրերի նպատակային նշանակության 0,02411 հեկտար մակերեսով հասարակական կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամաս, ավոտլվացման կետ կառուցելու նպատակով:
Հողամասի մեկնարկային գինը 127 300 ՀՀ դրամ:
Նախավճարը հողամասի մեկնարկային գնի 5%-ի չափով՝ 6 365 ՀՀ դրամ, վճարվում է աճուրդի անցկացման օրը:
Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ (ներառյալ՝ սերվիտուտներ) առկա չեն:
Լոտ-1, լոտ-2, լոտ-3, լոտ-4, լոտ-5 հողամասեր տանող ճանապարհները գրունտային են, լոտ-6 տանող ճանապարհն ասֆալտապատ է, հողամասի հարևանությամբ առկա են ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգեր, գազատար, էլեկտրահաղորդման գծեր:
Աճուրդի կազմակերպման և անցկացման ընթացակարգին, պայմաններին, հողամասերի հատակագծերին, պայմանագրերի տիպային օրինակներին ծանոթանալու և հայտեր ներկայացնելու համար դիմել Սպիտակի համայնքապետարան (Շահումյան 7, 2-րդ հարկ, 206 սենյակ):
Աճուրդին մասնակցելու իրավունք ունեն ՀՀ քաղաքացիներն ու իրավաբանական անձինք և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հողի սեփականության իրավունքի այլ սուբյեկտներ և հողօգտագործողներ:
Աճուրդը կայանալու է 2020թ. մարտի 26–ին ժամը 10.00-ին, Սպիտակի համայնքապետարանում (ք.Սպիտակ, Շահումյան 7, 3-րդ հարկ, 301 սենյակ):
Հայտերի ընդունումը և մասնակիցների գրանցումը դադարեցվում է աճուրդի անցկացման օրվանից երեք օր առաջ՝ 2020թ. մարտի 23-ին, ժամը 10.00-ին։
Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները հայտին կից ներկայացնում են անձնագիր և աճուրդի մասնակցության վճարի անդորրագիր 10000 ՀՀ դրամի չափով` վճարված Սպիտակի համայնքապետարանի 900245161410 հաշվեհամարին:


×